1

Проф. Лъчезар Динчов Трайков

Професор по Неврология,

Ръководител на Катедра по Неврология, МУ-София,

Клиника по неврология, УМБАЛ “Александровска”.

Владее чужди езици: Френски, Английски, Руски.

 

 Обучение и квалификация

1977-1983        Диплом за Висше образование, Медицинска Академия, Медицински Факултет, ВМИ София, България

1988-1991        Дисертация за придобиване на степен „Кандидат на медицинските науки“ Медицинска Академия, София, България. (защитена 31.01.1991).

 • Диплом за специалност по неврология, Медицинска Академия, ВМИ София, България. (01.06.1991)
 • Диплом за Хабилитация за Ръководене на Научни Трудове, Медицински Факултет Кошен Порт-Ройал, Университет Рене Декарт, Париж V, Франция.
 • (Diplôme d’Habilitation à Diriger des Recherches, Faculté de Médecine Cochin Port-Royal, Université René Descartes, Paris-V, France) (защитена 07.12.1999).
 • Квалификация за професор по “Невронауки” от Национален Съвет на Университетите, Франция. (02.2002).(Д.В. № 151 от 30.06.2002г.)
 • Доцент по неврология, МБАЛ “Александровска”, МУ-София.

2003                   Удостоверение за следдипломно обучение по „Здравен мениджмънт”, ФОЗ, Медицински Университет, София.

2005                   Дисертация за придобиване на степен „Доктор на медицинските науки“ Медицински Университет, София. (защитена 14.04.2005).

2004/2005        Асоцииран Професор по неврология, Университет Париж-XII, Франция

2007                   Професор по неврология, МУ, МБАЛ“Александровска” София. (Свидетелство № 24378 от 02.07.2007г.)

2008                   Свидетелство за професионална квалификация по Клинична невропсихология”, МУ-София. (Свидетелство ПК № 1422 от 05.02.2008г.)

2013                   Диплом за Висше образование на образователно – квалификационна степен „Магистър” по специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт” Факултет по обществено здраве, МУ-Сфия. (№ 029718 от 20.05.2013г.)

 

 Заемани длъжности

 • Невролог, ординатор. Неврологично отделение, Районна болница, гр. Средногорие.

1988-1991           Аспирант по неврология. Медицински Академия, ВМИ София       .

 • Старши асистент, II Неврологично отделение, ДУБНП – IV км, София.
 • 2001 Главен асистент, II Неврологично отделение, СБАЛНП “Св. Наум” –IV км, София.

2001                      Главен асистент, Клиника по Неврология, МБАЛ “Александровска”.

2003                      Доцент, Клиника по Неврология, МБАЛ “Александровска”, София.

2004-2005            Асоцииран Професор по неврология, Университетска болница “Енри Мондор”, Париж, Франция.

2006-2007            Доцент, Завеждащ отделение, Клиника по Неврология, МБАЛ “Александровска”, София.

2007-2009            Професор, Завеждащ отделение, Клиника по Неврология, МБАЛ “Александровска”, София.

2008                      Ръководител на Катедра по Неврология. Медицински Факултет,

София, България.

2008-2012           Заместник Декан, Медицински Факултет, МУ-София, България.

2009-2013            Изпълнителен Директор, УМБАЛ “Александровска”, София.

 

Проф. Владимир Пилософ,

Национален консултант по детска ревматология,

Председател на Българската педиатрична асоциация.

2

3

Проф. Пенка Переновска,  дмн,

Началник на Клиниката по детски болести УМБАЛ “Александровска”.

4

5

Доц. Сотир Тодоров Марчев, MD, PhD, FESC

Изпълнителен директор на Специализирана болница за активно лечение по кардиология, гр. Плевен.

Настоящи длъжности:

. доцент по кардиология към Медицински университет – Плевен;

. член на Факултетния съвет към Медицински университет – Плевен;

. съосновател и член на Управителния съвет на Асоциация на частните болници в България;

. почетен член на Европейското кардиологично дружество (FESC);

            Образование и специалности:

 • 2013 – специализация по електрофизиология в Университетската болница в Белград при проф. Милашинович;

. 2008 – магистратура „Бизнес администрация със специализация здравен мениджмънт“ – УНСС, София;

. 1987 – специалност „Здравна култура“ от Факултет за обществени професии към Медицински университет – София с отличен успех;

. 1986 – специалност „Превод на медицинска литература“ от Факултет за обществени професии към Медицински университет – София с отличен успех;

 • 1979 – английска гимназия със златен медал.

            Професионален опит:

. 2011 г. – изпълнителен директор на Българския кардиологичен институт;

. 2010 г. – изпълнителен директор на Специализирана болница за активно лечение по кардиология – Плевен;

. 2006 г. – 2011 г. -началник на Кардиологично отделение с интензивен и функционален сектор към „Пета МБАЛ АД – София„;

. 2003 г. – 2005 г. -главен административен асистент на Клиника по кардиология на Александровска болница;

. 1996 г. – 2003 г. -главен асистент в Клиника по кардиология на Александровска болница;

. 1991 г. – 1996 г. -старши асистент в Клиника по кардиология на Александровска болница;

. 1988 г. – 1991 г. -асистент в Клиника по кардиология на Александровска болница;

 • 1987 г. – 1988 г. -ординатор във вътрешно отделение в Окръжна болница – Благоевград;
 • съавтор при разработването на български електрокардиографи 1991 г.
 • редактор на медицински списания;
 • опит в ехокардиографията от 1989 г.;
 • кардиолог в Интензивно кардиологично отделение на Университетска болница ”Александровска”;
 • кардиолог – консултант на МБАЛ “Майчин дом” – София.

 

6

Проф. Михаил Боянов, дмн.

Клиника по ендокринология и болести на обмяната,

УМБАЛ „Александровска“, гр. София.

Завършил медицина в МУ-София през 1993 г. Специализирал е в Грац (Австрия, 1991 г.), Кьолн (Германия, 1996 г.) и Париж (Франция, 1998 г.). Специалист е по вътрешни болести (от 1998 г.) и по ендокринология и болести на обмяната (от 2000 г.). Магистър е по обществено здравеопазване (2010 г.). Водещ лекар към клиниката по ендокринология на УМБАЛ “Александровска“ от над 18 год. Член е на множество български, европейски и международни дружества и асоциации.

 

7

Проф. Благовест Пехливанов

 Началник на Клиниката по акушерство и гинекология

УМБАЛ „Свети Георги“ гр. Пловдив.

Проф. Благовест Пехливанов е роден през 1956г.

Началник е на Клиниката по Акушерство и гинекология към УМБАЛ „Св.Георги“ и е Ръководител на Катедрата по АГ към Медицинския Университет в Пловдив.

Има над 150 публикации в международни и български списания и множество участия с доклади в Международни форуми. Има над 250 цитирания от български и чужди автори.

Бил е зам. Председател на Дружеството на Акушер-гинеколозите в Б-ия през 2004-2007г. Понастоящем е член на Управителния Съвет на Дружеството.

Член е на наши и чужди научни дружество, сред които  The International Society of Gynecological Endocrinology (ISGE)  и The European Society of Contraception and Reproductive Health (ESC). На последното е бил член на Борда на директорите и член на Експертната група по СПЗ  (Expert Group on STI). Понастоящем е член на  Редакционния съвет на списанието  The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care и научен секретар на сп. Folia Medica.

bosheva

Проф. д-р Мира Бошева

Ръководител на Клиниката по детски и генетични заболявания

УМБАЛ “Свети Георги”, гр. Пловдив.

Работи  вече 32 години като педиатър, след завършване на ВМИ Пловдив. Специализирала в детски болници в Швеция, Австрия, Великобритания и САЩ.

Защитила дисертация през 1994 на тема ГЕРБ като причина за рецидивираща бронхиална обструкция във възрастта до 2 години.

Доцент от 2006, от когато е и Ръководител Катедра по педиатрия и медицинска генетика към МУ Пловдив.

Професор към същия университет от 2011 година.

Специалист по детска пулмология.

 

 9

Доц. д-р Лъчезар Георгиев Хранов, д.м.

Началник на Втора психиатрична клиника към УМБАЛИП „Св. Наум“ гр. София.

Дипломиране: 1981 г.
Специалност – психиатрия: 1984 г.
Научна степен „доктор“: 1996 г.
Научно звание „доцент“: 2006 г.
Членство: БПА, ECNP, ISBD, ICOCS, DPA.
Реални публикации: над 60 (6 монографии); 44 авторски курса; 140 съобщения на национални и 35 съобщения и постери на международни конференции и конгреси.
Над 590 цитирания на 15 езика.
Основни професионални интереси: разстройства от биполярния спектър; тревожни разстройства; психофармакология.

 

10

Д-р Никола Марков – специалист психиарър – Пловдив

Професионално развитие: ДПБ Паталеница, ПД Пловдив, частна практика от 1996 г., председател на медицинска кооперация, управител на групова практика

Членство: Колегиум „Частна психиатрия” (председател), Българска психиатрична асоциация, Български лекарски съюз

Участие в научни форуми, публикации и популяризации: ежегодно в конференции и конгреси в страна и чужбина

Професионални интереси: биологични медикаментозни и немедикаментозни (транскраниална магнитна стимулация) методи на лечение, работа в екип.

 

12

Проф. д-р Тодор Кaнтарджиев, д.м.н. м.з.м.
Национален консултант по микробиология


Завършва Медицинска Академия София през 1981г., като лекар.

От 1981 до 1982 г работи в гр. Белово, от 1982г. е научен сътрудник в Катедра военна епидемиология и хигиена на ВМА.

От 1988г. е в НЦЗПБ, последователно е ръководил лабораторен сектор, лаборатория, обединена лаборатория и от 1992 г. – Отдел микробиология.

През 1986г. придобива специалност Микробиология, през 2001г. придобива специалност Клинична имунология и през 2004г. специалност Епидемиология на инфекциозните болести.

Доктор по медицина е от 1991 с дисертация на тема ”Имулнологични методи за диагностика на системната кандидоза”.

Доктор на медицинските науки е от 2008г. на тема ”Проучвания върху етиологичната диагностика и етиотропната терапия на микозите в България”.

Доцент е от 1995г., а професор от 2009.

В 2004г придобива магистърска степен по Здравен мениджмънт в Медицински университет София с дипломна работа “Мениджмънт на клинична микробиологична лаборатория”.

Специализации в чужбина: 1989 –  Европейската Федерация на Микробиолозите – Берлин, Институт Роберт Кох, Германия, 1990 – Асоциация на Германските Миколози. – Фрайбург, Германия, 1991 – Стипендия към Немската Асоциация за Академичен Обмен – Мюнстер, Германия, 1999 – Кралското общество – Абърдийн, Великобритания, 2001 – Кралското общество – Абърдийн, Великобританиял

Членство в професионални организации:

Председател на Българската Асоциация на Микробиолозите (www.bam-bg.net);

Зам. Председател на Научно Дружество по Микробиология;

Член на Управителния съвет на Европейската Конфедерация по Медицинска Микология;

Член на Управителния съвет на Балканското дружество по Микробиология;

Член на Микологичните Дружества на Франция,Германия,Швейцария и Люксембург;

Член на Американското Дружество по Микробиология;

Член на Европейското Дружество по Клинична микробиология и Заразни болести

През 1921 – 1925 г. Бактериологичният отдел е обособен като самостоятелна структурна единица в състава на основания през 1897 г. Бактериологичен институт. В последствие, през годините микробиологичното звено претърпява развитие и се утвърждава като основен диагностичен център в страната. Понастоящем отдел “Микробиология” към НЦЗПБ се ръководи от Професор Д-р Тодор Кантарджиев, д.м., който е и Национален консултант по микробиология на МЗ. Отделът е изграден от 10 лаборатории, които от 2001 г. са със статут на Национални референтни лаборатории. Те са пряко ангажирани в референтно – диагностичната дейност на центъра, а така също участвуват активно в разработването на научни теми с практическа значимост. Отделът по микробиология разполага с висококвалифицирани и отлично подготвени преподаватели по проблемите на бактериалните инфекции и тяхната лабораторна диагностика, както и с добра материална база – учебна зала и оборудвани със съвременна апаратура лаборатории. Учебно-преподавателската дейност е насочена към следдипломно обучение на специалисти от здравната мрежа и студентско обучение. Към отдела функционират следните лаборатории: НРЛ по микология, НРЛ по стрептококи и дифтерия, НРЛ по стафилококи и найсерии, НРЛ по туберкулоза, НРЛ по кърлежово/векторно преносими инфекции, листерии и лептоспири, НРЛ по контрол и мониториране на антибиотичната резистентност, НРЛ по чревни инфекции, НРЛ по молекулярна биология, НРЛ по особено опасни бактериални инфекции и НРЛ по анаероби.

 

13

Проф. д-р Георги Моменков

Завършил фармация през 1998 г.

Носител на наградата „Signum Laudis as Scientiae Maritis“ на Съвета по медицинска наука при МУ в София.

Преподава в Катедра по фармакология, фармакотерация и токсикология на Фармацевтичния факултет в столицата.

37

Доц. д-р Гриша Матеев, дм

УМБАЛ Александровкса ЕАД, Клиника по кожни и венерически болести.

Завършва медицина през 1980 г. с 6.00. До 1983 г. работи като участъков терапевт и в Бърза помощ в Кюстендил. От 1984 до 2008 г. след спечелен конкурс започва работа като асистент в Научния институт по дерматология, а по-късно в Катедрата по дерматология на Медицинския университет. От 2008 г. е доцент в катедрата. Член е на Факултетния съвет на Медицински факултет към Медицински университет – София. От 1992 г. е завеждащ микологична лаборатория в Катедрата по дерматология и венерология. Специализира микология в Германия, Белгия, Гърция.

Научно-изследователската му дейност е в областта на микологията, общата дерматология и др. Има над 80 публикации в български и чуждестранни научни списания. Съавтор на учебници и монографии. От 1984 г. е избран в ръководството на Българското дерматологично дружество, на което сега е секретар. Съосновател и зам.-председател на Българското микологично дружество. Член е на International Society of Human and Veterinary Mycology.

 

P.teoharov

Доц. д-р Павел Богданов Теохаров, дмн

Зав. Отдел Вирусолгия  при НЦЗПБ, София

Д-р П. Теохаров, дмн е роден през 1954 г. в гр. София. Завършва медицина в МА София през 1979 г. През 1983 г. придобива специалност Вирусология и постъпва на работа в НЦЗПБ, като оттогава работи по проучването и диагностиката на хепатотропните вируси в страната. През 1989 г. защитава дисертационен труд, а през 1991 г. става завеждащ лаборатория в Отдел Вирусология. През 1999 г. е хабилитиран като ст. н.с. II ст. От 2001 г. е национален консултант на МЗ по Вирусология, а от 2010 г. е завеждащ Отдел Вирусология към НЦЗПБ. През 2013 г. защитава дисертационен труд за придобиване на научната степен доктор на медицинските  науки. Автор и съавтор е над  80 научни публикации основно върху характеристиката, диагностиката, разпространнеинето и  специфичната профилактика на хепатотропните вируси в България.

 

11

Доц. д-р Любомир Киров, дм,

Образование:
Завършва медицина в МУ-Пловдив с отличен успех през 1990 г. Веднага започва работа като лекар. Работи последователно във ВО, интензивен кардиологичен сектор и в градска поликлиника. От началото на реформата в здравеопазването в България работи като общопрактикуващ лекар в „МЕДИЦИНА” ООД АПМП – ГП Пещера.

Придобити специалности:
По Вътрешни болести през 1998 г. Преминава всички нива на обучение по абдоминална, специална и интервенционална ехография, както и обучение в областта на семейното планиране.
Придобита специалност Обща медицина.
През 2009 г. завършва магистратура по Здравен мениджмънт.
Доцент  по Обща медицина в Медицински факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София.

Преподавател по Обща медицина.

Административен опит и обществена дейност:
В НСОПЛБ е от 2000 г. От 2003 г. до момента е председател на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България. От 2003 г. до момента е вицепрезидент на Асоциацията на лекарите по обща/фамилна медицина от Югоизточна Европа.

Календар
май 2024
П В С Ч П С Н
« сеп.    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031